Yılmazlar Mah. Leylak Sok. No:18/B TURGUTLU / MANİSA

Hizmet Galerisi Hizmet Galerisi

Üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanmasında gerekli standartların ve bilgilerin yer aldığı bir belgedir. Bu belge Harita Mühendisleri tarafından hazırlanırken içerisinde yeni yapılacak birimleri fiziksel ebatları, çekme mesafeleri, yol genişliği ve kot bilgilerini içermektedir. En önemlisi bu belge proje ile ilgili kot krokilerini içermektedir.

Yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile, fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu) hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, bu şekilde yapıların ruhsat eki projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa edilmesini sağlamaktır.