Yılmazlar Mah. Leylak Sok. No:18/B TURGUTLU / MANİSA

Tevhit - İfraz

Tevhit - İfraz

İfraz (Ayırma), tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre bird...

Yola Terk

Yola Terk

İmar planı bulunan alanlarda, değişik nedenlerle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulamasının (parselasyon p...

Parselasyon

Parselasyon

Ham araziler üzerinde yapılan çalışmalara parselasyon denir. Bunun amacı bu ham araziler üzerinde imar parselleri olu...

Kamulaştırma

Kamulaştırma

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kayn...

Aplikasyon

Aplikasyon

Aplikasyon, Tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir. Aplikasyon Proje üzerind...

T.U.S

T.U.S

Üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanmasında gere...

Plankote

Plankote

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta alımın yapıldığı il, ilçe, mahalle,...